0919-957-982

Sản phẩm nổi bật

Nõ điếu tiểu (Gỗ Lý)

Nõ điếu tiểu (Gỗ Lý)

Nõ điếu được làm thủ công từ gỗ Lý...

Nõ Điếu Trung (gỗ Nhãn)

Nõ Điếu Trung (gỗ Nhãn)

Nõ điếu được làm thủ công từ gỗ Nhãn..

Nõ Nấm trung (gỗ Lý)

Nõ Nấm trung (gỗ Lý)

Nõ điếu được làm thủ công từ gỗ Lý...

Nõ Tầng trung (gỗ Lý)

Nõ Tầng trung (gỗ Lý)

Nõ điếu được làm thủ công từ gỗ Lý..

Điếu nứa

Điếu nứa

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống nứa sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp PU..

Điếu nứa dài

Điếu nứa dài

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống nứa sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp PU..

Điếu trúc

Điếu trúc

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống trúc sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp P..

Điếu trúc dài

Điếu trúc dài

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống trúc sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp P..