0919-957-982

Sản phẩm nổi bật

Điếu trúc

Điếu trúc

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống trúc sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp P..

Điếu trúc dài

Điếu trúc dài

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống trúc sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp P..

Điếu nứa

Điếu nứa

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống nứa sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp PU..

Điếu nứa dài

Điếu nứa dài

Thông tin chung:    Điếu được làm từ ống nứa sấy khô. Ống điếu được phủ 1 lớp PU..